lauantai 10. joulukuuta 2011

Venäjän vaalit 2011: Miksi valtapuolueen kannatus laski?

 Lainataakseni vapaasti Forbes-lehden venäläisen version päätoimittajaa: "Voit uskotella ihmisille, että Yhdysvallat ja Eurooppalaiset ovat vihollisia, mutta et valhdella että rakennamme teitä, kouluja ja sairaaloita. Ihmiset näkevät todellisuuden" Käytän edellisen postauksen saamaa suosiota häpeilemättä hyväkseni ja julkaisen tässä vuoden 2010 lopulla kapitaali-lehdessä ilmestyneen tekstini, joka esittää muutamia tilastoja Venäjän tilasta ja sitä kautta selittää vuoden 2011 vaalitulosta.:

 Jyrki Katainen aiheutti 2010 elokuussa pienen kohun toteamalla ettei Venäjä ole suurvalta. Provokaattorikin oli kovin pahoillaan Jyrkin lausunnoista - sanoja "Venäjä" ja "suurvalta" ei pitäisi käyttää samassa lauseessa edes negaation kautta. Venäjä on kehitysmaa ja sitä on arvioitava kehitysmaiden kriteereiden mukaan. Kaikki tekstissä esitetyt tilastot ovat oikeita ja ajankohtaisia. Jyrki, saat luvan käyttää niitä mieleesi mukaan. Ensimmäinen asia joka tulee mieleen sekä kehitysmaiden ongelmista, että Venäjästä, on korruptio. Transparency Internationalin vuoden 2010 maalistauksen mukaan Venäjä on jaetulla sijalla 154 174:stä maasta. Listauksen mukaan Venäjä on korruptoituneempi kuin Pakistan ja Zimbabwe, yhtä korruptoitunut kuin Kongo ja Laos, mutta sentään vähän parempi kuin Tshad tai Angola. Eikä kehitys näytä hyvältä. Venäjän sijoitus on liukunut hitaasti alaspäin sitten vuoden 1998 kun listauksia alettiin julkaista. Venäjän Federaation julkisen talouden valvontaviraston johtajan mukaan varovaisin arvio korruptioon menevästä valtion budjetista on kaksikymmentä prosenttia. Vuonna 2009 tämä tarkoittaa 32 miljardia dollaria. Tästä saadankin mukava aasinsilta toiseen kehitysmaita ongelmaan: infrastruktuuriin. Moskovan ympärille rakennettavan kehätien hinta per kilometri on suunnilleen sama kuin Le Mans-kanaalin alle rakennetun rautatietunnelin. Vuonna 1999 yksi kilometri valtion rakennuttamaa moottoritietä maksoi noin miljoona dollaria. Vuonna 2009 kilometri kustansi jo 6,3 miljoona dollaria (molemmat luvut 2008 dollareissa). Vastaavat luvut Kiinassa ja Brasiliassa ovat 3 ja 3,6. Maailmanlaajuisen laman vuoksi tierakennusbudjetti on leikattu käytännössä nollaan. Tämä ei lupaa kauhean hyvää tulevaisuutta maalle, jolla on kilometreissä mittattuna vähemmän päällystettyä kahden kaistan autotietä kuin Suomella ja jolle huono infrastuktuuri aiheuttaa liikkenneministeriön mukaan 1,5% BKT:n kokoiset tappiot vuosittain. Mutta ehkä Venäjällä tienrakennus maksaa, koska valtio välittää kansalaisistaan ja haluaa taata näiden turvallisuuden (kts. Georgian sota)? Venäjällä tapahtuu vuosittain 25,2 liikennekuolemaa sataa tuhatta asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 6,5, mutta ei ole reilua verrata kehitysmaata ja maailman parasta paikkaa elää keskenään. Otetaan vertailukohdaksi ns. BRIC-maat, joihin Venäjä katsoo oikeutetusti kuuluvansa. Brasilian, Kiinan ja Indonesian tiekuolemaluvut ovat vastaavasti 18,3; 16,5 ja 16,2. Melko masentavia tilastoja. Ehkä tämän takia 41000 ihmistä tekee vuosittain itsemurhan Venäjällä, tuplasti enemmän kuin Euroopassa ja 3-4 kertaa enemmän kuin muissa BRIC-maissa väkilukuun suhteutettuna.
 Toisaalta itsemurha saattaa olla vähemmän riskialtis ratkaisu kuin eläminen maassa jossa kuolee vuosittain 20/100 000 asukasta väkivaltaisen rikoksen seurauksena. Tämä on 35% enemmän kuin Meksikossa, jonka väkivaltaisesta huumesodasta olemme saanet viime päivinä lukea. Suurin osa väestöstä suosii kuitenkin hitaita itsemurhamenetelmiä. Virallisten tilastojen mukaan Venäjällä kulutetaan 10,3 litraa puhdasta alkoholia vuodessa per asukas. Tämä on kuitenkin vain laillisesti myydyn alkoholin käyttö. WHO:n ja Venäjän julkisesta terveydenhuollosta vastaavan ministerin mukaan oikea lukema lienee noin 18 litraa, mikä tarkoittaa että Venäjällä ryypätään lähes tuplasti verrattuna sellaisiin kohtuullisen kulutuksen maihin kuin Suomi tai Irlanti. Ja eihän ryyppy maistu jossei päälle saisi vetää röökiä. Venäjällä kulutetaan seitsemänneksi eniten tupakkatuotteita maailmassa. Syntyvyyden laskua pidetään yleensä positiivisena kehityksenä kehitysmaissa. Siitä seuraa ns. demographic windfall-tilanne, jossa koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmä pystyy tarjoamaan palveluitaan entistä suuremalle osalle väestöstä ilman mittavia investointeja, samalla kuin poikkeuksellisen suuri työläisväestö maksaa poikkeuksellisen pieniä veroja. Tämä ei päde Venäjällä, koska kapasiteettiä on aina ollut, tuotetut palvelut ovat vain aina olleet surkeita. Äsken esitettyjen tilastojen jälkeen kenellekkään ei voi tulla yllätyksenä, että venäläiset ovat hiljalleen muuttumassa uhanalaiseksi lajiksi. Venäläisen miehen elinaikaodote on n. 61 vuotta, eli kaksi vuotta vähemmän kuin Intiassa ja neljä vuotta vähemmän kuin Pohjois-Koreassa. Naisten elinajan odote on vähän alle 73 vuotta, eli vain hiukan vähemmän kuin muissa BRIC-maissa. Naiset eivät kuitenkaan millään halua synnyttää Venäjälle uusia kansalaisia paikkaamaan kuolleisuuslukuja, jotka ovat yhtä korkealla kuin Somaliassa ja Tshadissa. Venäjän on syntyvyydessä sijalla 154 kahdestasadasta maasta. Jopa Kiinassa, joka on tunnettu yhden lapsen politiikastaan on korkeampi syntyvyys. Ilmeisesti venäläiset naiset ovat täysin kauhuissaan siitä ajatuksesta, että heidän jälkikasvunsa joutuisi elämään samassa maassa kuin he. Keskimäärin jokainen nainen Venäjällä tekee kahdeksan aborttia elämänsä aikana. Kyllä, luit oikein: keskimäärin 8 aborttia per nainen. Venäjällä tehdään lähes kolme aborttia jokaista syntynyttä lasta kohti. Naisten haluttomuutta lastentekoon ei ole vaikeaa ymmärtää. Allekirjoittanut ei pidä tasa-arvoa hyvänä kehityksen mittarina, koska se on mielestäni enemmän tavoite kuin keino. Mutta koska aihealue sopii tällä kertaa minun tavoitteisiin, heitän edellämainitun periaatteen roskikseen. Kuten olen aikaisemminkin tällä palstalla kirjoittanut, Venäjällä 36000 naista joutuu päivittäin kumppaninsa hakkaamaksi (kyllä, hakkaamaksi, ei Helsingin Yliopiston naistutkimuksen "pidit minun kädestä kiinni, vaikka en halunnut tai sanoit minulle rumasti"-väkivaltamääritelmä) ja 14000 kuolee vuosittain kotiväkivallan seurauksena. Ja jotta kurinpito- ja valvontavastuu ei lepäisi täysin aviomiesten harteilla, Venäjän korkein oikeus vahvisti vuonna 2009 lainsäädännön joka estää naisia harjoittamasta mm. palomiehen, metrokuljettajan, rahdin käsittelijän, teurastajan tai terästehdastyöläisen ammatia. Myös seksin myynti on kiellettyä, mutta tätä lainsäädäntöä ei ihan niin tarkkaan valvota.Ainoa kriteeri jolla Venäjä näyttäisi pärjäävään BRIC-maiden vertailussa on BKT per capita. Tavallisesti BKT antaa melko hyvän kuvan tietyn maan elintasosta, mutta ei Venäjällä. Valtion talous on pahasti kuralla. Virallisesti Venäjä on valtio ilman velkaa. Vuonna 2010 Venäjän budjettialijäämä on n. 6,8% BKT:sta ja valtion eläkerahaston alijäämä on 3% BKT:stä. Suhteessa Kreikan tai Irlannin ongelmiin nämä luvut eivät kuulosta pahalta, mutta täytyy muistaa että Venäjä oli konkursissa vasta kaksitoista vuotta sitten jolloin suurin osa sen ulkomaanveloista kirjattiin alas. 2000-luvun korkeiden öljynhintojen aikana Venäjä keräsi itselleen maailman kolmanneksi suurimman valuuttavarannon, josta yli puolet heitettiin sitten harakoille vuoden 2008 syksyn aikana: Öljyn hinnan pudotessa, myös ruplan hinnan oli pakko pudota, mutta Venäjän valtion pehmensi usean kuukauden ajan tukiostoin ruplan pudotusta, jottei sen kansalaiset saisi ikäviä takaumia vuoden 1992 ja 1998 finanssikriiseistä. Toisin kun muissa maissa, Venäjällä valuutan hinnan lasku ei ole kolikko, jossa on kaksi puolta. Venäjä ei tuota mitään kulutus- tai investointitarvikkeita, joita muu maailma haluaisi ostaa. Itseasiassa Venäjä tuo jopa 40% elintarvikkeistaan ulkomailta ja muilla sektoreilla luku lähestyy sataa prosenttia. Edellä mainittu korruptio ja käsiin hajoava infrasturktuuri ovat päällimmäisinä syinä miksi esimerkiksi vaatteet ja kodin elektroniikka maksavat Venäjällä enemmän kuin EU:ssa, huolimatta siitä että palkkakustannukset ja kotitalouksien tulot ovat vain murto-osia EU:n vastaavista luvuista. Tämä selittää miksi muun maailman pelätessä deflaatiota Venäjän inflaatio pysyy kaksinumeroisena. Yritä siis ymmärtää naapurimaan asukkaiden hätää tänä vuonna kun huomaat heidän valtanneen Stockan uudenvuoden tienoilla. Venäjän talous on täysin riippuvainen öljyn ja muiden raaka-aineiden hinnoista. Vuonna 1999 raaka-aineet olivat 44% Venäjän viennistä, vuonna 2009 luku oli 66%. Samalla aikavälillä teollisuustuotteiden vienti laski 11%:sta 5%:een. 2010 kesällä Venäjä ohitti aikaisemman ykkösen, Saudi-Arabian, öljytuotannossa. Tämä on harhaanjohtava tilasto, koska Saudi-Arabia noudattaa kartellin tuotantomääriä. Venäjä tuottaa niin paljon öljyä kuin pystyy, mutta useiden öljyalan analyytikoiden mukaan sen tuotanto on juuri nyt huipussaan ja alkaa laskea voimakkaasti 2010-luvun puolivälin jälkeen. Venäjä on systemaattisesti kansallistanut sen raaka-aineteollisuutta ja harva ulkomainen yritys uskaltaa enää pyrkiä markkinoille nähtyään mitä BP:lle ja Yukosille kävi. On tietenkin kätevää olla jakamatta voittaja kenenkään kanssa, mutta kun oma teknologinen osaaminen ja käsitys hyvästä liikejohtamisesta on kovin puutteellinen, niin ei voi tehdä mitään muuta kun imeä jo olemassa olevat lähteet kuiviin ja toivoa ihmettä sen jälkeen. Suurin osa potentiaalisista lähteistä, joista Venäjällä tiedetään sijaitsevat ikiroudan alueella, joilla öljyn kannattava poraaminen vaatii vähinttään yli 80$ tynnyrihintaa, ja tämänkään jälkeen tuotot eivät päätä huimaa.Venäjän ahdinkosta voisi kirjoittaa loputtomasti. Tässä artikelissa jäivät käsittelemättä Pohjois-Kaukasuksen sisällisotaa lähestyvä tila, ihmisoikeustilanne Tshetseniassa, ympäristön katastrofaalinen tila, toimittajien murhat, opposition ahdistelu, tiedustelupalvelun tekemät poliittiset murhat ulkomailla, vaalitulosten peukalointi tai Venäjän taitava ulkopolitiikka, jonka seurauksena sillä on maailmassa neljä ystäväksi tunnustautuvaa: Silvio Berlusconi, Hugo Havez, Mahmud Ahmadinedžad ja Kim Jong-il. Luulen kuitenkin, että pointtini on tullut selväksi: Suomen kielessä on synonyymi täydelliselle epäonnistumiselle - "ryssiä". Sen osuvammaksi ei sana voi muuttua.

3 kommenttia:

Otso kirjoitti...

Aivan loistava postaus! Ajankohtainen, vaikka kirjoitus olikin vanha. Krapulapäivän kunniaksi hämmästelin suu auki statseja ja nauroin vedet silmissä osuville huomioille. Hans Rosling olisi ylpeä, harmi ettei varmaankaan osaa Suomea.

ghostmixu kirjoitti...

Hyvä teksti! Tosiaan hyvin tutut argumentit, samoista asioista kirjoittavat mm. Nemtsov ja Milov julkaisuissaan "Putin ja Korruptio" ja "Putin, 10 vuotta - Tulokset". Julkaisut löytyvät täältä - http://www.putin-itogi.ru/other/ (myös englannin kielellä). Yhdestä heidän raporteista on myös suomenkielinen julkaisu "Putinismi ja Venäjän rappio" - http://www.intokustannus.fi/kirja/putinismi_ja_venajan_rappio/

Anton kirjoitti...

Joo, Nemtsovin teksteistä olin itsekkin nuo tilastot lukenut, mutta aika hyvin samat tilastot löytyy wikipediastakin :)